Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Algorytm Wolt » Algorytm Wolt – tłumaczenie dokumentu

Algorytm Wolt – tłumaczenie dokumentu

Wolt zadbał o transparentność w kwestii informacji o tym jak działa algorytm przydzielania zamówień. Niedawno na stronie Partnerswolt pojawił się załącznik Wolt’s Algoritmic Transparency Report z dnia 12.04.2022. W związku z tym, że załącznik jest opublikowany w języku angielskim postaram się Wam przetłumaczyć kluczowe fragmenty dotyczące przydzielania zamówień. Nie jestem zawodowym tłumaczem, więc z góry przepraszam, za ewentualne nieścisłości. Tłumaczenie nie jest w 100% dosłowne. Pewne słowa są oczywiście pozmieniane tak, aby zdania były bardziej zrozumiałe. Niemniej bardzo starałem się w pełni zachować sens zapisów. W niektórych momentach pozwoliłem sobie na małe komentarze do danych zapisów. Pojawiają się one w tym tekście w niebieskich ramkach.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Jeśli moje teksty pomogły Ci, albo po prostu uważasz je za wartościowe, możesz wesprzeć mnie za pomocą powyższego guzika:)

Raport przejrzystości dotyczący algorytmów Wolta.

Punkt 4.A – Algorytm zadań dla kurierów

Algorytm zadań

Jednym z głównych zadań platformy dostawczej jest proponowanie zadań dostawy kurierom , w taki sposób by mogli oni je akceptować i odrzucać, a w przypadku zaakceptowania dostarczyć zamówienie z punktu A do punktu B. Zadaniem algorytmu jest znalezienie kuriera, który jest w stanie dostarczyć zamówienie i nie będzie przy tym bardzo spóźniony. Co do zasady algorytm stara się ograniczyć kilometry i czas niezbędny do wykonania wszystkich zamówień, zastrzega się tu jednak, że priorytetem jest aby wszystkie zamówienia były dostarczane w przewidzianym czasie.*

Im bardziej wydajny jest system, ze szczególnym podkreśleniem zamówień łączonych, tym więcej kurierzy mogą zarobić.

Algorytm proponuje kurierom zamówienia dostawy w sposób jednakowy opierając się przy tym na ich odległości od punktu odbioru, rodzaju pojazdu jakim dostarcza, a także obecnego statusu (dostępny dla zamówień, zajęty, offline). Platforma nie korzysta z żadnego rankingu lub ocen aby zdecydować, który kurier otrzyma zamówienie. Znaczenie ma tylko lokalizacja i pojazd kurierów, którzy są online.

Uznajemy, że rodzaj pojazdu ma znaczenie, gdyż wpływa zarówno na szybkość dostawy jak i wielkość zamówienia jaką dany kurier jest w stanie zrealizować. Jako, że Wolt rozszerzył swoją działalność na dostawy wszelkiego rodzaju, nie tylko jedzenia z restauracji, ale także zakupów, przedmiotów użytkowych, ale i na przykład kwiatów – fizyczna wielkość przedmiotów może mieć duże znaczenie. **

Zanim kurier będzie mógł dostawać zamówienia musi przejść proces rejestracyjny, gdzie Wolt sprawdza między innymi prawo do pracy danej osoby. Kurier musi też ściągnąć aplikację Wolt partner na swoje urządzenie(smartfon lub tablet).

Zadanie zamówienia zawiera informacje o miejscu odbioru (np. restauracja, sklep) i miejscu dostawy (mieszkanie klienta, biuro, czy też jakakolwiek inna lokalizacja) i zawsze jest oferowane tylko jednemu kurierowi naraz w związku z czym nie ma rywalizacji kto zaakceptuje zamówienie szybciej***

Kiedy zamówienie zostaje już zaoferowane danemu kurierowi, może on je zaakceptować lub odrzucić. Jeśli zostanie odrzucone, zostanie automatycznie zaproponowane następnemu kurierowi spełniającemu kryteria dystansu, rodzaju pojazdu i dostępności do dostarczania. Tak samo stanie się przy braku reakcji na zamówienie po upływie 60 sekund od otrzymania zamówienia. Jeśli nikt nie zaakceptuje zamówienia zostanie one odwołane przez Wolt bez żadnego negatywnego wpływu i konsekwencji dla kuriera.

Kurierzy nie są zobowiązani do akceptowania zamówień, a także mogą nawet zmienić zdanie po zaakceptowaniu kursu. Na przykład mogą poprosić o odpięcie do kursu, który już zaakceptowali. Każdy kurier jest anonimowy dla systemu przydzielania zadań, a więc jego dane i np. uprzednio odwołane kursy nie mają wpływu na przydzielanie kolejnych zadań. Nie będzie żadnych niekorzystnych konsekwencji dla kurierów za odrzucanie, czy prośby o odpięcie zamówienia.

Tryby dostawy

Kiedy kurier oznaczy się jako dostępny do wykonywania zadań, będzie otrzymywał zadania dostosowane do niego w zależności od odległości i jego pojazdu. Kurierzy mogą wybierać między dwoma trybami dostawy. Mogą dowolnie wybrać tak zwany tryb zamówień pojedynczych, dostarczając jedno zamówienie naraz, lub tryb zamówień łączonych dostarczając łączone lub wielokrotne zamówienia w tym samym czasie.

W trybie zamówień łączonych aplikacja może proponować kurierowi dodatkowe zamówienia zanim wcześniejsze zostaną dostarczone do klienta, jeśli odbiory i dostawy będą mniej więcej w podobnym kierunku co pierwsze zamówienie. Korzyścią zamówień łączonych jest większa ogólna efektywność,a kurierowi umożliwia to większe zarobki, dlatego że dostaną wynagrodzenie za każde zadanie, tak jakby były one oddzielne.

Zarówno w trybie zamówień pojedynczych, jak i łączonych kurier w każdym momencie może odrzucić zamówienie lub poprosić o odpięcie go już po zaakceptowaniu.****

Trasa dostawy

Kiedy kurier zaakceptował zadanie może dowolnie wybrać trasę dostawy. Wolt nie dostarcza żadnych wskazówek odnośnie przejazdów zarówno do punktu odbioru, jak i do klienta. Wielu klientów używa do tego zewnętrznych aplikacji z mapami takich jak Google Maps, Waze lub Apple Maps.

Kiedy kurier odbierze zamówienie z punktu odbiory jest proszony o potwierdzenie w aplikacji, że właściwe zamówienie zostało odebrane. Wolt informuje wtedy klienta o przewidywanym czasie dostawy, wyliczonym na podstawie kilku czynników. Wśród nich są historyczne dane odnośnie czasu dostawy, dystans dostawy, korki, pora dnia i rodzaj pojazdu w danym obszarze. Te przewidywania nie są wiążące i nie obligują kuriera do dostarczenia zamówienia w tym przedziale czasu. Nie będzie również żadnej kary ani niekorzystnego wpływu za nie wyrobienie się w przewidywanym czasie dostawy.

Klient może śledzić dostawę w czasie rzeczywistym na mapie przedstawionej w aplikacji Wolt, żeby mógł być gotowy na miejscu odbioru, kiedy przyjedzie kurier. Kiedy kurier dostarczy jedzenie, zaznacza w aplikacji, że dostawa jest zakończona.

Zarobki

(w związku z tym, że model zarobków od 30 kwietnia zostanie zmieniony, fragment ten uzupełnię, gdy pojawi się nowa wersja)

Brak dyskryminacji

Jak już powyżej napisano, kurier jest dla systemu anonimowy i jego dane nie mają wpływu na przydzielanie zadań. Zamówienie jest przydzielane tylko jednemu kurierowi naraz, więc nie ma między nimi rywalizacji, kto odbierze zamówienie pierwszy lub najszybciej.

Na bieżąco analizujemy balans między rodzajami pojazdów, żeby mieć pewność, że wybór pojazdu jaki dokonuje kurier, ma znaczenie tylko kiedy robi znaczącą różnicę dla dostawy wynikającą z odległości lub wielkości zamówienia.

Nadzór ludzki

Algorytm Wolt jest stale ulepszany i aktualizowany, żeby mieć pewność, że pracuje w pożądany sposób i tak aby był jak najszybszy w przydzielaniu zadań. Staramy się również maksymalizować zysk kurierów rozwijać algorytm, żeby dawał więcej zamówień łączonych kiedy jest to możliwe. Praca ta jest poparta danymi z bieżących dostaw i założeniami operacyjnymi.

Co do zasady Support Wolta może pomóc zarówno kurierom, restauracjom jak i klientom jeśli tylko wydarzy się coś podczas dostawy. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczą dokładności dostawy, a także brakujących i uszkodzonych pozycji. Kolejnym elementem dostawy podczas, której bywa potrzebna ludzka interwencja jest moment przekazania zamówienia. Wynika to z brakujących elementów adresu, lub problemów z GPS na ostatnich 50 metrach.

Zarządzanie ryzykiem

Jako, że lokalizacja jest najważniejszym kryterium algorytmu przydzielania zamówień, mogą pojawić się różnice pomiędzy kurierami używającymi urządzeń z różną dokładnością GPS. Skoro ma to wpływ na dokładność przydzielania zamówień, w interesie każdej ze stronie jest żeby system działał jak najdokładniej. Stworzyliśmy również techniczne i organizacyjne środki mające zapewnić odpowiedni poziom prywatności, bezpieczeństwa i zgodności z poszanowaniem danych lokalizacji.

Między innymi regularnie sprawdzamy ich szczegółowość, niezbędności, a także sposób przechowywania.

Kurierzy poruszają się w ruchu miejskim i używają smartfonów. Spoglądanie w nawigację na urządzeniu podczas poruszania się jest ryzykowne. Nowe zadania nie są więc proponowane podczas wykonywania zadań, które aktualnie są w trakcie. W ten sposób kurierzy mogą akceptować następne zlecenia na przykład wtedy gdy oddali poprzednie klientowi. Dzięki temu zmniejszamy liczbę sytuacji, w których kurier mógłby chcieć zareagować na nasze powiadomienia. Jeśli kurier jest w sytuacji, w której robienie czegokolwiek z telefonem byłoby ryzykowne – nie musi nic robić. Po 60 sekundach zamówienie automatycznie się odrzuci, a kurier nie zostanie w żaden sposób ukarany za nie zaakceptowanie lub odrzucenie. *****

Ocena wydajności

Wolt nie używa w stosunku do kuriera danych takich jak procent odrzuceń, liczba wykonanych dostaw, szybkość dostawy itd. Odrzucanie zamówień nie ma żadnego wpływu na możliwość otrzymywania kolejnych zamówień przez kuriera w platformie Wolt. Nie ma też wpływu na współpracę, nie ma też skutków dyscyplinarnych.

Nie ma systemu ocen naszych kurierów. Po skończonej dostawie klient ocenia dostawę jako całość. Aczkolwiek przy wystawianiu tej oceny, daje swoją opinię na temat różnych elementów przebiegu zamówienia, na przykład czasu realizacji zamówienia, sposobu jego spakowania i tym podobne. Oceny wystawiane przez klienta są wyłącznie narzędziem dla zespołu Supportu, które pozwala im wiedzieć, gdzie mogą być problemy z zamówieniem i czy powinni skontaktować się z klientem.

Godziny Online

Samo zatrudnieni kurierzy****** mogą podłączyć się do aplikacji Wolt Partner w dowolnym momencie i świadczyć usługi kiedy tylko chcą, bez żadnego obowiązku pracy. Dzięki temu mają maksymalną swobodę i mogą się zalogować i wylogować do aplikacji kiedy chcą. Mogą nawet zalogować się do aplikacji Wolt Partner nawet wtedy kiedy nie mają chęci dostarczać i mogą pracować dla innych firm, włączając w to konkurencję w tym samym czasie co dla nas.

Kurierzy nie muszą z góry uprzedzać firmy o tym, że nie zamierzają wykonywać dostaw. W praktyce, w przeciwieństwie do pracowników, kurierzy mogą wybrać kiedy chcą sobie zrobić przerwę i nie wykonywać dostaw przez dłuższy czas. Nie muszą o tym informować Wolt lub uzyskiwać na to zgody.

Wolt nie używa żadnych algorytmów do kontrolowania czasu online kurierów i nie wpływa on na utrzymywanie wzajemnej umowy*******, czy otrzymywanie zamówień. Godziny online analizujemy tylko w formie skumulowanych anonimowych danych aby lepiej zrozumieć procesy zachodzące w naszych operacjach.

Niedawne ogólnoeuropejskie badania przeprowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Kopenhadze ustaliły, że większość kurierów (72%) traktuje dostarczanie jako pracę dodatkową. 34% jako dodatkowe zajęcie poza studiami, a kolejne 34% jako sposób na dorobienie do innej pracy na etacie. W Wolcie 40% kurierów pracuje średnio mniej niż 7,5 godziny tygodniowo.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Jeśli moje teksty pomogły Ci, albo po prostu uważasz je za wartościowe, możesz wesprzeć mnie za pomocą powyższego guzika:)

2 komentarze do “Algorytm Wolt – tłumaczenie dokumentu”

  1. Pingback: Moja i Twoja nadzieja - zarobki dostawców jedzenia jesień 22

  2. Pingback: Tacy sami, niuanse między nami - dostawy na Uber Eats i Wolt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *